Om oss

 
Utredningar

Vi utreder och behandlar symtom på hjärtkärlsjukdomar som till exempel:

bröstsmärta
andfåddhet
hjärtklappning

Vi utreder och behandlar de flesta hjärtkärlsjukdomar som till exempel:

hjärtinfarkt
kärlkramp
hjärtsvikt
högt blodtryck
förhöjda blodfetter
förmaksflimmer
andra arytmisjukdomar

Utrustning

Mottagningen är utrustad med:

Ultraljud
Arbets-EKG
Långtids-EKG
24-h blodtrycksmätning
Lab

Läkare

Magnus Hiller
Leg läkare, specialistläkare i kardiologi (hjärtkärlsjukdomar) och invärtes medicin.

Adress

Lorensbergs kardiologimottagning
Kristinelundsgatan 13
411 35 Göteborg

Kontakt

Lorensbergs kardiologimottagning
Kristinelundsgatan 13
411 35 Göteborg

info@lorensbergskardiologi.se

Telefon: 031-81 41 14
Fax: 031-81 41 36